Het effect van loopbaancoaching

Welk effect heeft loopbaancoaching nu eigenlijk? Op korte termijn maar ook op lange termijn op het werkzame leven van cliënten? Het is nu eenmaal een proces waar coaching onderdeel van uitmaakt. De nut en de noodzaak van coaching is zowel direct na afloop meetbaar maar ook na verloop van tijd.

Het coachingsproces is voor de cliënt een leerproces. Het start met een bepaalde vraag als “wat kan of wil ik nog meer. Hoe blijf ik met plezier aan het werk tot mijn pensioen? Waar liggen mijn talenten? Wat is voor mij nu een passende omgeving?” Deze voorgaande vragen geven al aan dat vanuit de cliënt de vragen naar boven komen. De wens van de werknemer om te leren speelt een belangrijke rol in het succes van een coachingstraject. Maar een werkgever speelt ook een belangrijke rol. Soms dwingend; een functie verandert wezenlijk of verdwijnt zelfs. Maar ook in de faciliterende zin; een werkgever die stimuleert dat werknemers daar in een veilige omgeving over na kunnen denken. Samen bezig zijn wat je voor elkaar kunt betekenen en het beste uit elkaar naar boven halen.

De effecten van loopbaancoaching zijn als volgt in te delen:

  • Werknemers ervaren na verloop van tijd meer tevredenheid over het werk. Stress is verminderd omdat ze hun stressfactoren duidelijk hebben gekregen. Gesprekken met leidinggevenden worden aangegaan over de eigen inzet waardoor productiviteit en plezier in het werk wordt vergroot.
  • Werknemers leren wat hun drijfveren en talenten zijn. Ze weten hun doel (opnieuw) te bepalen en varen met zelfvertrouwen daar op af. De besluitvaardigheid neemt toe. Waar angst voorheen het nemen van stappen belemmerde, stapt men daar nu over heen.
  • Werknemers hebben zich sollicitatie-vaardigheden eigen gemaakt. Ze weten hoe zich te profileren op de arbeidsmarkt en hoe potentiële opdrachtgevers/werkgevers te benaderen. Het zelfvertrouwen neemt toe.

Tot slot de veranderingen in de cliënten zelf; je eigen persoonlijkheid goed leren kennen zorgt voor meer zelfbewustzijn en aanpassingsvermogen. Dit heeft effect op de gesprekken die je aangaat over je loopbaan met leidinggevenden of HR-managers. Maar ook met je collega’s en opdrachtgevers of klanten.

De traditionele loopbaan verdwijnt steeds meer. Enerzijds door arbeidsmarktontwikkelingen, en anderzijds door de veranderende houding van werknemers ten opzichte van werk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde al in 2013 vast dat “beroepsloopbanen van mannen en vrouwen voor opeenvolgende generaties ingrijpend veranderen.” Veranderingen van baan of functie komt steeds meer voor. Dat vraagt een actieve houding ten opzichte van de inzetbaarheid van werknemers. Een leven lang leren, niet alleen met betrekking tot kennis maar ook vaardigheden en profilering. Loopbaancoaching kan daar bij uitstek een bijdrage aan leveren!’