coaching wordcloud

Deze week heb ik twee coachingstrajecten afgerond. Het waren twee verschillende trajecten, gestart met een PPA en vervolgens drie gesprekken. Het verschil zat hem echter in de vraag die ten grondslag lag aan het traject. Het ene traject was van een medewerker die met behulp van het traject eens wilde staan bij zijn loopbaanontwikkeling. Het werk en nevenactiviteiten hadden altijd alle aandacht gehad evenals opleidingen gericht op kennisontwikkeling. Nu was het tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Een bijzonder leuk traject met een enthousiast gemotiveerde cliënt die, ik denk, zichzelf ook verraste! Uitkomst was dat hij een training gaat volgen gericht op het versterken van een competentie die hem nog beter maakt in het werk. Waarom een competentie versterken waar hij al best sterk in is? Ik heb het hem geadviseerd omdat hij nu nog wel eens in zijn eigen valkuil stapt. Door bewustwording, ervaring hoe het nog beter kan, versterkt hij zichzelf. Zijn effectiviteit zal er door toenemen.

Het tweede traject was een medewerker die na zoveel jaar een beweging moet maken om haar veranderende rol te kunnen blijven uitvoeren. De PPA gaf inzicht aan deze medewerker die niet eerder zo met haar ontwikkeling was bezig geweest. Een traject ook met weerstand; de vraag was niet vanuit de medewerker zelf gekomen en het contact met haar leidinggevende verliep niet soepel. Het is niet altijd makkelijk om vanuit een jarenlange status quo te veranderen. Ook al zie je de noodzaak voor een groot deel wel in. De vraag was uiteindelijk of de weerstand kwam vanuit zelfkennis of zelfbescherming.

Beide trajecten gaven mij voldoening en werkplezier; het blijft boeiend om het proces waarin iemand bezig is met zijn of haar loopbaan te mogen begeleiden. Wil je ook aan de slag met je loopbaan? Wil je meer weten over coachingsmogelijkheden binnen je organisatie? Neem contact met mij op en ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek over mogelijkheden!