Beste werkgevers, bij deze mijn oproep om werving en selectie van werknemers anders aan te pakken. Want ongeacht de branche; het zijn altijd je mensen die het verschil maken. Of je nu klein of groot bent, een dienst levert of een product maakt. Of je nu commercieel bent of zonder winstoogmerk werkt.

Werving en selectie vraagt tijd en moeite. En het kost geld, veel geld. Je kunt het uitbesteden of het zelf doen. Essentieel is dat je de juiste werknemer aan boord wilt hebben, zodat je verder kunt gaan met waar je goed in bent.

En toch gaat dat werven en selecteren vaak mis. Omdat het aanbod van geschikt personeel klein is. Omdat je na een paar maanden tot de conclusie komt dat de werknemer niet brengt wat je verwacht had. (Wat verwachtte je eigenlijk?) Omdat je werknemer toch niet goed past in het team. Of de werknemer vertrekt zelf weer binnen het half jaar. Omdat het niet was wat hij/zij verwacht had. (Wat verwachtte hij/zij eigenlijk?)

Een goede werving en selectie vraagt veel van een organisatie. Zelfkennis. Wat doen jullie nu eigenlijk, waarom doe je dat en hoe wil je dat de komende tijd gaan ontwikkelen? Wat heb je te bieden? En dan niet alleen arbeidsvoorwaardelijk maar ook wat de DNA is van je organisatie? Hoe aantrekkelijk ben je als werkgever?

Als je dat weet, kun je gaan nadenken over de taken die je opgepakt wilt zien. Ofwel, wat moeten je mensen doen en hoe wil je dat ze dat doen? En wat voor mensen passen daar dan bij? Wat vraag je aan ze dat ze moeten kennen en kunnen? Wat is eigenlijk de omloopsnelheid van die kennis en vaardigheden? Ofwel, hoe sterk is jouw organisatie aan verandering onderhevig? En wat zijn je verwachtingen van je medewerkers? En zoek je mensen bij het werk of werk bij de mensen?

Als je hier de antwoorden op hebt, leg je een betere basis voor je werving en selectie. Kun je nadenken over de invulling daarvan. Misschien eens niet door je standaard vacaturetekst op je website te plaatsen. Maar door het anders te doen. Wil je verder praten over andere mogelijkheden van werven en selecteren die meer garantie geven op succes. Dat je mensen aantrekt (tijdelijk of wat langer) die jouw organisatie echt verder helpen.

Bel of mail mij; 06-1188 5839 / lisette@burobalance.org